3 tem 5 jarigen: speltherapie

Wat is speltherapie?

Speltherapie maakt naast het gesproken woord ook dankbaar gebruik van andere expressievormen zoals kindertekeningen, kleiwerk en schilderwerk, het gebruik van een poppenhuis, het gebruik van handpoppen en van therapeutische vertelboeken.

Waarom gebruiken we het?

Omdat de taalontwikkeling bij het jonge kind nog in volle groei is, krijgt het de mogelijkheid om zijn innerlijke wereld, zijn eigen realiteit, uit te drukken via de kindertekening, kleiwerk, schilderwerk en het gebruik van andere materialen. Zo leren we het kind kennen en iets van zijn eigen realiteit en beleving begrijpen.  Dit kunnen we dan als therapeut, al of niet samen met de ouders, onder woorden brengen.

Wat mag je concreet verwachten? 

Dit traject start verschillend bij ieder kind. We starten eerst met een drietal sessies van verkennende gesprekken. Dit aantal kan verlengd worden. Hierna wordt pas het engagement genomen tot therapie.
Wie er komt naar de eerste sessie hangt af van de aard van de vraag. Soms wordt er eerst uitvoerig met de ouder(s) gesproken, soms komt het kind meteen alleen naar de sessie. Het blijven echter verkennende gesprekken.

Wat na deze drie verkennende gesprekken? 

Een concreet therapievoorstel volgt bestaande uit een aantal voorgestelde sessies, met wie, waarom en wat ze zullen inhouden. Ook hun kostprijs zal medegedeeld worden. Ouders krijgen bedenktijd. Indien er meerdere verkennende gesprekken nodig zijn, zal dit ook aangegeven worden en er zal uitgelegd worden waarom.
We werken op basis van vrijwillige hulp tegen betaling, d.w.z. de finale keuze om zich te engageren en het therapievoorstel te aanvaarden ligt bij de ouder(s) zelf.

Het eerste verkennende gesprek is gratis.

3 tem 5 jarigen: speltherapie
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x