6 tem 12 jarigen: gesprekstherapie

Wat is gesprekstherapie voor 6 tem 12 jarigen?

Via het gesproken woord treden we met elkaar in contact. Taal is het middel bij uitstek om met elkaar in dialoog te gaan. Wat we te vertellen hebben, hoeft geen coherent verhaal te zijn. Vrij associĆ«ren mag en dit wordt zelfs aangemoedigd.  Het stellen van specifieke vragen en de nodige interventies vanwege de therapeut faciliteren dit proces.

Waarom gebruiken we het?

Wanneer de taalontwikkeling voldoende op gang is, kan in toenemende mate van het gesproken woord en de dialoog gebruik gemaakt worden.  Daar waar nodig kan steeds naar andere expressievormen terug gegrepen worden zoals de kindertekening, kleiwerk of schilderwerk. Hierdoor leren we iets van de innerlijke wereld en van de beleving van het kind.  Deze kunnen we vervolgens benoemen, niet alleen voor het kind zelf maar ook voor zijn ouders.

Wat mag je concreet verwachten?

Dit traject start verschillend bij ieder kind. We starten eerst met een drietal sessies van verkennende gesprekken. Dit aantal kan verlengd worden. Hierna wordt pas het engagement genomen tot therapie.
Wie er komt naar de eerste sessie hangt af van de aard van de vraag. Soms wordt er eerst uitvoerig met de ouder(s) gesproken, soms komt het kind meteen alleen naar de sessie. Het blijven echter verkennende gesprekken.

Wat na deze drie verkennende gesprekken? 

Een concreet therapievoorstel volgt bestaande uit een aantal voorgestelde sessies, met wie, waarom en wat ze zullen inhouden. Ook hun kostprijs zal medegedeeld worden. Ouders krijgen bedenktijd. Indien er meerdere verkennende gesprekken nodig zijn, zal dit ook aangegeven worden en er zal uitgelegd worden waarom.
We werken op basis van vrijwillige hulp tegen betaling, d.w.z. de finale keuze om zich te engageren en het therapievoorstel te aanvaarden ligt bij de ouder(s) zelf.

Het eerste verkennende gesprek is gratis.

6 tem 12 jarigen: gesprekstherapie
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x