Kindertherapeut Aarschot

Ben je op zoek naar een ervaren kindertherapeut in de buurt van Aarschot?

Welkom bij de klinische groepspraktijk van Elke Thoelen vlakbij Aarschot. Wij starten eerst en vooral met luisteren. Naar jou, naar jouw kind, naar beide ouders, samen of apart. 

Zonder te oordelen, zonder te veroordelen.  

Hoe kunnen we jou helpen?

kindertherapeut Aarschot

Kindertherapie voor kinderen, adolescenten en ouders in Aarschot

Soms weet je het even helemaal niet meer. Voor jezelf, voor jouw kind, voor jullie beiden als ouders.

Erkennen dat het niet meer gaat, vergt heel wat moed. Iemand daarover in vertrouwen nemen vergt nog meer moed én tijd. Vaak weet je zelfs niet wát nu eigenlijk het probleem is. Of wie het probleem heeft.

Je bent welkom bij de klinische groepspraktijk van Elke Thoelen in Aarschot. Als ervaren kindertherapeut is Elke gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen van 3 tot 18 jaar,  samen met hun ouders. We bieden ondersteuning bij een breed scala aan problematieken, waaronder angst, echtscheiding, rouw, hechtingsproblemen, eetproblemen en gedragsproblemen. 

Hoe kunnen we jou helpen?

Onze kindertherapeuten vlakbij Aarschot zijn gespecialiseerd in volgende domeinen:   

Kindertherapie | Angst

Angst is een veelvoorkomend gevoel waar we allemaal wel eens mee te maken hebben. Het is een normale en gezonde reactie van ons lichaam op gevaarlijke of bedreigende situaties en kan ons helpen om alert te blijven en ons te beschermen. 

Echter, wanneer angst ons dagelijks functioneren beïnvloedt en ons belemmert om de dingen te doen die we willen, kan het helpen om erover te praten.

Kindertherapie | Echtscheiding

Een echtscheiding is altijd een keuze van het koppel. Niet van de ouders. En zeker niet van de kinderen. Schuld, schaamte en loyauteitsconflicten kunnen de kop opsteken.

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor het hele gezin, met uiteenlopende ervaringen en gevoelens voor elk gezinslid. Hierin vastlopen is menselijk en erover praten kan helpen. Belangrijk te weten is dat de ontbinding van een koppel niet de ontbinding van de ouders als partners betekent. Zij blijven beiden samen verantwoordelijk voor de opvoeding. Gevoelens van schuld, schaamte en loyauteitsconflicten kunnen het moeilijk maken om met deze nieuwe vorm van partnerschap om te gaan.

Kindertherapie | Rouw

Het verlies van een ouder of van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis die een grote impact kan hebben op het leven van een kind. 

Het kan moeilijk zijn om dit verdriet te verwerken en de draad weer op te pakken.

Kindertherapie | Hechtingsproblematieken

Mijn kind kan niet zonder mij. In alles wat ik doe, wil het bij mij zijn. Of juist omgekeerd lijkt mijn kind helemaal niet van mij te willen weten.

Hechtingsproblematieken bij kinderen kunnen zich op verschillende manieren uiten. Het kan zijn dat het kind zich heel erg aan de ouder vastklampt en niet zonder de ouder kan, maar het kan ook voorkomen dat het kind juist afstand neemt of geen interesse lijkt te hebben in de ouder.

Kindertherapie | Eetproblematieken

Een kind dat honger heeft, eet altijd. Tenminste dat denken we. Maar wat als mijn kind héél eenzijdig eet of helemaal niet meer wil eten?

Eetproblematieken bij kinderen kunnen zich op verschillende manieren uiten. Dit kan gaan van heel eenzijdig eten tot het hebben van veelvuldige eetbuien of complete voedselweigering.

Kindertherapie | Gedragsproblematieken

Mijn kind stelt gedragingen die ik niet begrijp.

Als ouder kan het moeilijk zijn om gedragsproblemen bij je kind te begrijpen of hiermee om te gaan. Gedragsproblemen kunnen zich op verschillende manieren uiten, zoals agressie, opstandigheid of teruggetrokkenheid.

Kindertherapie op maat in Aarschot: uniek persoonlijk traject

Elke persoon heeft zijn eigen unieke ervaringen of ondervindt zijn eigen problematiek. Geen enkele situatie is hetzelfde. Therapie zie ik daarom als een samenwerking met jou waarbij flexibiliteit en openheid voorop staan.

Kies je ervoor om met mij samen te werken, dan kun je erop vertrouwen dat we samen werken aan een uniek traject dat helemaal afgestemd is op jou en jouw gezin.

Start jouw persoonlijk traject

kindertherapeut Aarschot

Kindertherapie op maat: aanbod

Als klinisch therapeut handelen we vanuit een psychoanalytische oriëntatie. We bieden kindertherapie aan op basis van de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind:

  • Voor kinderen van 3 tot 5 jaar biedt Elke speltherapie aan, waarbij via spel en creatieve expressie kinderen geholpen worden om hun emoties te uiten en beter te begrijpen. 
  • Voor kinderen van 6 tot 12 jaar en adolescenten van 13 tot 18 jaar biedt Elke gesprekstherapie aan al dan niet gecombineerd met vormen van creatieve expressie.  Deze therapieën zijn gericht op het verkennen en beter begrijpen van de eigen gevoelens en het bevorderen van zelfbewustzijn.

Kindertherapie vanuit de toegepaste psychoanalytische psychotherapie

Wat is toegepaste psychoanalytische therapie?

Elke vorm van therapie heeft een theoretische basis. De psychoanalytische benadering is de oudste en werd ontwikkeld door Freud. Alle andere therapierichtingen zijn daarna ontstaan en hebben deels vergelijkbare of compleet eigen paden gevolgd. De psychoanalytische therapie die vandaag de dag wordt toegepast, blijft sterk trouw aan de ideeën van Freud, zowel in de concepten als in de praktijk.

Waarom psychotherapie?

Psychotherapie laat ons toe om naar onszelf te kijken en vragen te stellen over hoe we omgaan met relaties en ervaringen. We kunnen ons afvragen hoe we niet alleen met onszelf en ons lichaam omgaan, maar ook met onze dierbaren, met andere mensen, met autoriteit en de regels die er zijn. Hoe beleven we deze relaties? 

Het is belangrijk om te weten dat deze relaties niet per se problematisch hoeven te zijn. Ze veranderen en ontwikkelen zich gedurende ons leven. Een probleem ontstaat pas wanneer wij zelf of wanneer anderen deze relaties als problematisch ervaren, of wanneer er een patroon van problemen is ontstaan. In dat geval is het nodig om dieper naar onszelf te kijken en te onderzoeken wat er aan de hand is. Een therapeut kan jou hierbij begeleiden.

Kindertherapeut voor 3 tem 5 jarigen: speltherapie

Wat is speltherapie?

Speltherapie maakt naast het gesproken woord ook dankbaar gebruik van andere expressievormen zoals kindertekeningen, kleiwerk en schilderwerk, het gebruik van een poppenhuis, het gebruik van handpoppen en van therapeutische vertelboeken.

Waarom speltherapie?

Omdat de taalontwikkeling bij het jonge kind nog in volle groei is, krijgt het de mogelijkheid om zijn innerlijke wereld, zijn eigen realiteit, uit te drukken via de kindertekening, kleiwerk, schilderwerk en het gebruik van andere materialen. Zo leren we het kind kennen en iets van zijn eigen realiteit en beleving begrijpen.  Dit kunnen we dan als therapeut, al of niet samen met de ouders, onder woorden brengen.

kindertherapeut Aarschot

Kindertherapeut voor 6 tem 12 jarigen: gesprekstherapie

Wat is gesprekstherapie?

Via het gesproken woord treden we met elkaar in contact. Taal is het middel bij uitstek om met elkaar in dialoog te gaan. Wat we te vertellen hebben, hoeft geen coherent verhaal te zijn. Vrij associëren mag en dit wordt zelfs aangemoedigd. Het stellen van specifieke vragen en de nodige interventies vanwege de therapeut faciliteren dit proces.

Waarom gesprekstherapie?

Wanneer de taalontwikkeling voldoende op gang is, kan in toenemende mate van het gesproken woord en de dialoog gebruik gemaakt worden. Daar waar nodig kan steeds naar andere expressievormen terug gegrepen worden zoals de kindertekening, kleiwerk of schilderwerk. Hierdoor leren we iets van de innerlijke wereld en van de beleving van het kind. Deze kunnen we vervolgens benoemen, niet alleen voor het kind zelf maar ook voor zijn ouders.

Therapeut voor adolescenten (13 tem 18 jarigen): gesprekstherapie

De coronacrisis heeft veel lijden veroorzaakt bij jonge scholieren in de periode 2020-2022. Zij konden niet of erg beperkt fysiek terugvallen op hun peers in deze periode. Zij waren grotendeels aangewezen op hun sociale media. Niet te onderschatten zijn de ontwikkelingstaken van een puber, hun ontluikende seksualiteit en hun eerste stappen naar jongvolwassenheid. Dit parcours kan heel erg hobbelig zijn. Jongeren zetten ook niet altijd de stap naar hun naasten of hun ouders. Zij schamen zich soms. Het vergt moed en tijd om een therapeut in vertrouwen te nemen. Deze legt dan samen met jou een stuk van deze weg af.

kindertherapeut Aarschot

Wat mag je concreet verwachten van een sessie bij de kindertherapeut in de buurt van Aarschot?

Dit traject verschilt van kind tot kind en van jongere tot jongere. We starten eerst met een drietal sessies verkennende gesprekken. Dit aantal kan verlengd worden. Hierna wordt pas het engagement genomen tot therapie.

Wat na deze drie verkennende gesprekken?

Een concreet therapievoorstel volgt bestaande uit een aantal voorgestelde sessies, waarom en wat ze zullen inhouden. Ook hun kostprijs zal medegedeeld worden. De jongere en de ouder(s) krijgen de nodige bedenktijd. Indien er meerdere verkennende gesprekken nodig zijn, zal dit ook aangegeven worden en er zal uitgelegd worden waarom.
We werken op basis van vrijwillige hulp tegen betaling, dat wil zeggen de finale keuze om zich te engageren en het therapievoorstel te aanvaarden ligt bij de ouder(s).

Het eerste verkennende gesprek is gratis.

Plan een verkennend gesprek

Bel 0486 30 34 73

Maak kennis met kindertherapeut Elke Thoelen

Elke is gespecialiseerd in volgende domeinen:

  • Erkend klinisch orthopedagoog
  • Psychoanalytisch psychotherapeut
  • Leerkracht secundair onderwijs
  • Psychopedagogisch consulent centra voor leerlingenbegeleiding
  • Pedagogisch coach en kwaliteitscoach kinderopvangvoorzieningen

kindertherapeut Aarschot Elke Thoelen

Werkdagen:

✓ maandag (9u-22u)
✓ woensdag (9u-22u)
✓ zaterdag (9u-17u)
✓ en sporadisch op donderdag (9u-22u)

Tarieven:

→ Duur van een sessie: 60 min
→ Tarief: 60 euro per sessie
→ Eerste sessie gratis
→ Opening dossier na drie sessies: 1u 30 min, 90 euro eenmalig

Tariefbespreking mogelijk.

Kindertherapeut Aarschot
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x