Psychoanalyse Overijse

Ben je op zoek naar psychoanalyse therapie in de buurt van Overijse?

Welkom bij onze klinische groepspraktijk voor kinderen en jongeren vlakbij Overijse. Wij starten eerst en vooral met luisteren. Naar jou, naar jouw kind, naar beide ouders, samen of apart. 

Zonder te oordelen, zonder te veroordelen.  

Hoe kunnen we jou helpen?

psychoanalyse therapie Overijse

Psychoanalyse therapie Overijse

Soms weet je het even helemaal niet meer. Voor jezelf, voor jouw kind, voor jullie beiden als ouders.

Erkennen dat het niet meer gaat, vergt heel wat moed. Iemand daarover in vertrouwen nemen vergt nog meer moed én tijd. Vaak weet je zelfs niet wát nu eigenlijk het probleem is. Of wie het probleem heeft.

Je bent welkom bij de klinische groepspraktijk van Elke Thoelen vlakbij Overijse. Als ervaren psychoanalyse therapeut is Elke gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar, samen met hun ouders. We bieden ondersteuning bij een breed scala aan problematieken, waaronder angst, echtscheiding, rouw, hechtingsproblemen, eetproblemen, gedrags- en slaapproblemen. 

Hoe kunnen we jou helpen?

Klinische groepspraktijk Elke Thoelen handelt vanuit een psychoanalytische oriëntatie.

We bieden therapie aan op basis van de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind:

  • Voor kinderen van 3 tot 5 jaar biedt Elke speltherapie aan, waarbij via spel en creatieve expressie kinderen geholpen worden om hun emoties te uiten en beter te begrijpen. 
  • Voor kinderen van 6 tot 12 jaar en adolescenten van 13 tot 18 jaar biedt Elke gesprekstherapie aan al dan niet gecombineerd met vormen van creatieve expressie.  Deze therapieën zijn gericht op het verkennen en beter begrijpen van de eigen gevoelens en het bevorderen van zelfbewustzijn.

Veelgestelde vragen

Wat is toegepaste psychoanalyse therapie?

Iedere vorm van therapie vertrekt vanuit een theoretisch kader en werkt dus vanuit de eigen conceptuele oriëntatie. Het psychoanalytische kader is het oudste kader en ging van start met Freud. Alle andere richtingen zijn nadien daaruit ontstaan en legden een deels gelijkaardige of geheel eigen weg af. De toegepaste psychoanalytische therapie is héél erg trouw gebleven aan zijn grondlegger en de psychoanalyse van Freud, zowel in de concepten als in de praktijk.

Waarom gebruiken we psychoanalyse therapie?

Het psychoanalytische denkkader laat ons toe om naar onszelf te kijken, om onszelf in vraag te stellen in termen van verhoudingen en beleving. Welke verhouding heb ik, niet alleen met mezelf én met mijn eigen lichaam, maar evenzeer met mijn dierbaren, met anderen, met autoriteit en met de Wet? Hoe beleef ik deze? Die verhoudingen hoeven geenszins problematisch te zijn. Deze zijn ook onderhevig aan ontwikkeling en veranderen doorheen de tijd en met de levensloop. Een probleem wordt het pas wanneer we zelf of wanneer anderen deze verhoudingen als problematisch beleven. Of wanneer er een patroon is ontstaan. Dat vergt nader zelfonderzoek. De psychoanalytisch therapeut begeleidt dit proces bij betrokkenen.

Video: Psychoanalyse betekenis 

Bron: YouTube

Difficult roads lead to beautiful destinations.

Psychoanalyse therapie voor kinderen en jongeren:

  1. Voor 3 tem 5 jarigen
  2. Voor 6 tem 12 jarigen
  3. Voor 13 tem 18 jarigen

Psychoanalyse therapie voor 3 tem 5 jarigen: speltherapie

Wat is speltherapie?

Speltherapie maakt naast het gesproken woord ook dankbaar gebruik van andere expressievormen zoals kindertekeningen, kleiwerk en schilderwerk, het gebruik van een poppenhuis, het gebruik van handpoppen en van therapeutische vertelboeken.

Waarom speltherapie?

Omdat de taalontwikkeling bij het jonge kind nog in volle groei is, krijgt het de mogelijkheid om zijn innerlijke wereld, zijn eigen realiteit, uit te drukken via de kindertekening, kleiwerk, schilderwerk en het gebruik van andere materialen. Zo leren we het kind kennen en iets van zijn eigen realiteit en beleving begrijpen. Dit kunnen we dan als therapeut, al of niet samen met de ouders, onder woorden brengen.

psychoanalyse therapie Overijse

Psychoanalyse therapie voor 6 tem 12 jarigen: gesprekstherapie

Wat is gesprekstherapie?

Via het gesproken woord treden we met elkaar in contact. Taal is het middel bij uitstek om met elkaar in dialoog te gaan. Wat we te vertellen hebben, hoeft geen coherent verhaal te zijn. Vrij associëren mag en dit wordt zelfs aangemoedigd. Het stellen van specifieke vragen en de nodige interventies vanwege de therapeut faciliteren dit proces.

Waarom gesprekstherapie?

Wanneer de taalontwikkeling voldoende op gang is, kan in toenemende mate van het gesproken woord en de dialoog gebruik gemaakt worden. Daar waar nodig kan steeds naar andere expressievormen terug gegrepen worden zoals de kindertekening, kleiwerk of schilderwerk. Hierdoor leren we iets van de innerlijke wereld en van de beleving van het kind. Deze kunnen we vervolgens benoemen, niet alleen voor het kind zelf maar ook voor zijn ouders.

Psychoanalyse therapie voor adolescenten (13 tem 18 jarigen): gesprekstherapie

De coronacrisis heeft veel lijden veroorzaakt bij jonge scholieren in de periode 2020-2022. Zij konden niet of erg beperkt fysiek terugvallen op hun peers in deze periode. Zij waren grotendeels aangewezen op hun sociale media. Niet te onderschatten zijn de ontwikkelingstaken van een puber, hun ontluikende seksualiteit en hun eerste stappen naar jongvolwassenheid. Dit parcours kan heel erg hobbelig zijn. Jongeren zetten ook niet altijd de stap naar hun naasten of hun ouders. Zij schamen zich soms. Het vergt moed en tijd om een therapeut in vertrouwen te nemen. Deze legt dan samen met jou een stuk van deze weg af.


psychoanalyse therapie Overijse

Wat mag je concreet verwachten van psychoanalyse therapie vlakbij Overijse?

Dit traject verschilt van kind tot kind en van jongere tot jongere. We starten eerst met een drietal sessies verkennende gesprekken. Dit aantal kan verlengd worden. Hierna wordt pas het engagement genomen tot therapie.

Wat na deze drie verkennende gesprekken?

Een concreet therapievoorstel volgt bestaande uit een aantal voorgestelde sessies, waarom en wat ze zullen inhouden. Ook hun kostprijs zal medegedeeld worden. De jongere en de ouder(s) krijgen de nodige bedenktijd. Indien er meerdere verkennende gesprekken nodig zijn, zal dit ook aangegeven worden en er zal uitgelegd worden waarom. We werken op basis van vrijwillige hulp tegen betaling, dat wil zeggen de finale keuze om zich te engageren en het therapievoorstel te aanvaarden ligt bij de ouder(s).

Het eerste verkennende gesprek is gratis.

Plan een verkennend gesprek

Bel 0486 30 34 73

Maak kennis met psychoanalytisch therapeut Elke Thoelen

Elke is gespecialiseerd in volgende domeinen:

  • Erkend klinisch orthopedagoog
  • Psychoanalytisch psychotherapeut
  • Leerkracht secundair onderwijs
  • Psychopedagogisch consulent centra voor leerlingenbegeleiding
  • Pedagogisch coach en kwaliteitscoach kinderopvangvoorzieningen

psychoanalyse therapie Overijse Elke Thoelen

Werkdagen:

✓ maandag (9u-22u)
✓ woensdag (9u-22u)
✓ zaterdag (9u-17u)
✓ en sporadisch op donderdag (9u-22u)

Psychoanalyse kosten:

→ Duur van een sessie: 60 min
→ Tarief: 60 euro per sessie
→ Eerste sessie gratis
→ Opening dossier na drie sessies: 1u 30 min, 90 euro eenmalig

Tariefbespreking mogelijk.

Psychoanalyse Overijse
menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x